Bullion Rates > Thêm nội dung tuỳ chỉnh

Thêm giá và biểu đồ vào website của bạn đối với vàng và các kim loại quý khác thật dễ dàng với các bước 1-2-3:
  1. Chọn loại bảng/biểu đồ mà bạn muốn thêm vào website.
  2. Chọn cụ thể màu sắc và những tuỳ chọn định dạng khác.
  3. Sao chép HTML đã được cung cấp và dán vào website của bạn.
Giá trong 24h qua
Lịch sử giá Vàng/Bạc/Platinum/Paladinum trong 30, 60, 90 ngày qua
Lịch sử giá Vàng/Bạc/Platinum/Paladinum trong 1, 2, 5 năm qua
 
Kim loại quý:
Đơn vị:
 
Ngày, thời gian và số
Định dạng ngày:
Định dạng giờ:
Định dạng số thập phân:
 
Đơn vị ưu tiên:
 
Múi giờ
 
Màu và kích cỡ
Bảng màu nền:
Màu đường viền:
Kích thước:
Vui lòng chọn kích thước chiều rộng phù hợp.
Độ rộng: * px
Vui lòng chọn kích thước chiều cao phù hợp.
Độ cao: * px
 
Tên biểu đồ
Tên phông chữ:
Màu phông:
Kích cỡ phông chữ:
Phông chữ:
 
Nhãn trục
Tên phông chữ:
Màu phông:
Kích cỡ phông chữ:
Phông chữ:
Thông tin bắt buộc.