Bullion Rates > Thêm nội dung tuỳ chỉnh

Thêm giá và biểu đồ vào website của bạn đối với vàng và các kim loại quý khác thật dễ dàng với các bước 1-2-3:
  1. Chọn loại bảng/biểu đồ mà bạn muốn thêm vào website.
  2. Chọn cụ thể màu sắc và những tuỳ chọn định dạng khác.
  3. Sao chép HTML đã được cung cấp và dán vào website của bạn.
Tuỳ chọn này cho phép bạn chọn một kim loại quý và một đơn vị tiền tệ (hoặc hơn). Giá hiện tại được hiển thị theo kim loại quý và đơn vị đã chọn.
Tuỳ chọn này hiển thị cùng lúc giá Vàng, Bạc, Bạch kim và Palađi. Giá cả hiển thị theo đơn vị được chọn.
Tuỳ chọn này cho thấy thay đổi ròng và sự chênh lệch giá của kim loại quý theo đơn vị bạn chọn.
 
Kim loại quý:
Đơn vị:
 
Hiển thị đơn vị đang được sử dụng
 
Ngày, thời gian và số
Định dạng ngày:
Định dạng giờ:
Định dạng số thập phân:
Đơn vị ưu tiên:
 
Múi giờ
 
Cài đặt chung đối với Bảng
Độ rộng cột
Màu đường viền:*
Chọn màu
Độ dày của đường viền
Tiêu đề trang
Màu nền:*
Chọn màu
Tên phông chữ
Màu phông:*
Chọn màu
Kích cỡ phông chữ
Phông chữ
Căn lề
Phần nội dung
Màu nền:*
Chọn màu
Tên phông chữ
Màu phông:*
Chọn màu
Kích cỡ phông chữ
Phông chữ
Thông tin bắt buộc.