Bullion Rates > Thêm nội dung tuỳ chỉnh

Thêm giá và biểu đồ vào website của bạn đối với vàng và các kim loại quý khác thật dễ dàng với các bước 1-2-3:
  1. Chọn loại bảng/biểu đồ mà bạn muốn thêm vào website.
  2. Chọn cụ thể màu sắc và những tuỳ chọn định dạng khác.
  3. Sao chép HTML đã được cung cấp và dán vào website của bạn.
Tuỳ chọn này cho phép bạn chọn một kim loại quý và một đơn vị tiền tệ (hoặc hơn). Giá hiện tại được hiển thị theo kim loại quý và đơn vị đã chọn.
Tuỳ chọn này hiển thị cùng lúc giá Vàng, Bạc, Bạch kim và Palađi. Giá cả hiển thị theo đơn vị được chọn.
Tuỳ chọn này cho thấy thay đổi ròng và sự chênh lệch giá của kim loại quý theo đơn vị bạn chọn.
 
Kim loại quý:
Đơn vị:
Đơn vị:
Đơn vị: Vui lòng chọn ít nhất một đơn vị tiền tệ.
 
Hiển thị đơn vị đang được sử dụng
 
Ngày, thời gian và số
Định dạng ngày:
Định dạng giờ:
Định dạng số thập phân:
 
Đơn vị ưu tiên:
 
Múi giờ
 
Cài đặt chung đối với Bảng
Độ rộng cột:
Màu đường viền:
Độ dày của đường viền:
Tiêu đề trang
Màu nền:
Tên phông chữ:
Màu phông:
Kích cỡ phông chữ:
Phông chữ:
Căn lề:
Phần nội dung
Màu nền:
Tên phông chữ:
Màu phông:
Kích cỡ phông chữ:
Phông chữ:
Thông tin bắt buộc.