Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 7.926,82 Lượng 418,99 5,54 %
211,38 Gram 11,17
6.574,71 Ounce 347,52
211.382 Kilo 11.172,98