Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.401,20 Lượng -370,06 -4,84 %
197,37 Gram -9,87
6.138,75 Ounce -306,94
197.365 Kilo -9.868,26