Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.401,20 Lượng -813,19 -10,05 %
197,37 Gram -21,68
6.138,75 Ounce -674,48
197.365 Kilo -21.684,96