Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.401,20 Lượng -469,07 -6,05 %
197,37 Gram -12,51
6.138,75 Ounce -389,06
197.365 Kilo -12.508,58