Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (AED)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 7.401,20 Lượng 1.534,80 26,72 %
197,37 Gram 40,93
6.138,75 Ounce 1.273,00
197.365 Kilo 40.927,99