Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Lek Albania (ALL)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Lek Albania (ALL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 237.711 Lượng -8.578,44 -3,48 %
6.338,95 Gram -228,76
197.163 Ounce -7.115,18
6.338.947 Kilo -228.758,41