Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Lek Albania (ALL)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Lek Albania (ALL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 237.688 Lượng -4.526,72 -1,89 %
6.338,34 Gram -120,71
197.144 Ounce -3.754,58
6.338.339 Kilo -120.712,58