Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Lek Albania (ALL)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Lek Albania (ALL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 242.110 Lượng 66.524,31 37,89 %
6.456,26 Gram 1.773,98
200.812 Ounce 55.177,00
6.456.256 Kilo 1.773.981,72