Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/05/24 5.261,87 Lượng 558,65 11,88 %
140,32 Gram 14,90
4.364,33 Ounce 463,36
140.316 Kilo 14.897,30