Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.633,69 Lượng -186,63 -4,97 %
96,898 Gram -4,98
3.013,88 Ounce -154,80
96.898 Kilo -4.976,78