Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/05/24 5.261,87 Lượng 861,25 19,57 %
140,32 Gram 22,97
4.364,33 Ounce 714,35
140.316 Kilo 22.966,77