Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.633,69 Lượng -402,86 -10,14 %
96,898 Gram -10,74
3.013,88 Ounce -334,14
96.898 Kilo -10.742,99