Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.633,69 Lượng -216,37 -5,71 %
96,898 Gram -5,77
3.013,88 Ounce -179,46
96.898 Kilo -5.769,75