Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 5.033,76 Lượng 694,95 16,02 %
134,23 Gram 18,53
4.175,13 Ounce 576,41
134.234 Kilo 18.532,12