Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 5.033,76 Lượng 906,24 21,96 %
134,23 Gram 24,17
4.175,13 Ounce 751,66
134.234 Kilo 24.166,44