Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.633,69 Lượng -471,58 -11,67 %
96,898 Gram -12,58
3.013,88 Ounce -391,14
96.898 Kilo -12.575,36