Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.633,69 Lượng 781,64 28,03 %
96,898 Gram 20,84
3.013,88 Ounce 648,31
96.898 Kilo 20.843,62