Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Giá Vàng gần đây theo Guilder Antille Hà Lan (ANG)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 4.356,18 Lượng -54,78 -1,24 % 4.337,66 4.421,64
116,16 Gram -1,46 115,67 117,91
3.613,13 Ounce -45,44 3.597,77 3.667,42
116.165 Kilo -1.460,91 115.671 117.910