Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Kwanza Angola (AOA)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 870.771 Lượng -91.096,69 -9,63 %
23.221 Gram -2.429,25
722.240 Ounce -75.557,97
23.220.554 Kilo -2.429.245,15