Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Peso Argentina (ARS)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Peso Argentina (ARS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 292.453 Lượng 80.434,74 38,69 %
7.798,74 Gram 2.144,93
242.568 Ounce 66.714,67
7.798.739 Kilo 2.144.926,40