Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Peso Argentina (ARS)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Peso Argentina (ARS)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 292.453 Lượng 117.804,21 69,09 %
7.798,74 Gram 3.141,45
242.568 Ounce 97.709,88
7.798.739 Kilo 3.141.445,58