Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Úc (AUD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Úc (AUD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 3.096,73 Lượng 32,71 1,07 %
82,580 Gram 0,87
2.568,51 Ounce 27,13
82.580 Kilo 872,30