Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Úc (AUD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Úc (AUD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.033,30 Lượng -138,30 -4,36 %
80,888 Gram -3,69
2.515,90 Ounce -114,71
80.888 Kilo -3.688,04