Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 3.668,80 Lượng 193,95 5,54 %
97,835 Gram 5,17
3.043,00 Ounce 160,87
97.835 Kilo 5.172,01