Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.425,49 Lượng -464,89 -12,12 %
91,347 Gram -12,40
2.841,19 Ounce -385,59
91.347 Kilo -12.397,14