Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Manat Azerbaijan (AZN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.425,49 Lượng 710,46 26,72 %
91,347 Gram 18,95
2.841,19 Ounce 589,27
91.347 Kilo 18.945,47