Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 4.099,10 Lượng 124,13 3,10 %
109,31 Gram 3,31
3.399,90 Ounce 102,95
109.309 Kilo 3.310,02