Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 4.444,10 Lượng 105,16 2,46 %
118,51 Gram 2,80
3.686,05 Ounce 87,22
118.509 Kilo 2.804,30