Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.992,76 Lượng -153,43 -3,75 %
106,47 Gram -4,09
3.311,70 Ounce -127,26
106.474 Kilo -4.091,50