Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 3.980,49 Lượng 232,19 6,19 %
106,15 Gram 6,19
3.301,52 Ounce 192,58
106.146 Kilo 6.191,70