Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.992,76 Lượng 155,70 4,12 %
106,47 Gram 4,15
3.311,70 Ounce 129,14
106.474 Kilo 4.151,92