Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Giá Vàng gần đây theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
08/12/23 UTC 10:10 PM UTC 08/12/23 10:10 PM UTC 4.384,22 Lượng -59,88 -1,35 % 4.365,58 4.453,40
116,91 Gram -1,60 116,42 118,76
3.636,39 Ounce -49,66 3.620,93 3.693,77
116.913 Kilo -1.596,68 116.415 118.757