Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Giá Vàng gần đây theo Mác chuyển đổi - BAM (BAM)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 4.127,82 Lượng 28,72 0,70 % 4.077,25 4.128,71
110,08 Gram 0,77 108,73 110,10
3.423,72 Ounce 23,82 3.381,78 3.424,46
110.075 Kilo 765,79 108.727 110.099