Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Barbados (BBD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Barbados (BBD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.029,99 Lượng -442,76 -10,05 %
107,47 Gram -11,81
3.342,58 Ounce -367,24
107.466 Kilo -11.807,05