Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Barbados (BBD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Barbados (BBD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.029,99 Lượng -540,31 -12,00 %
107,47 Gram -14,41
3.342,58 Ounce -448,15
107.466 Kilo -14.408,23