Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Barbados (BBD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Barbados (BBD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.029,99 Lượng 835,83 26,72 %
107,47 Gram 22,29
3.342,58 Ounce 693,26
107.466 Kilo 22.288,79