Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 202.716 Lượng 6.295,15 3,20 %
5.405,76 Gram 167,87
168.138 Ounce 5.221,36
5.405.764 Kilo 167.870,62