Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 205.977 Lượng -2.667,39 -1,30 %
5.492,72 Gram -71,13
170.843 Ounce -2.212,41
5.492.723 Kilo -71.130,52