Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 205.977 Lượng 11.019,08 5,77 %
5.492,72 Gram 293,84
170.843 Ounce 9.139,51
5.492.723 Kilo 293.842,20