Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Taka Bangladesh (BDT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 213.732 Lượng 80.915,67 60,92 %
5.699,53 Gram 2.157,75
177.275 Ounce 67.113,56
5.699.526 Kilo 2.157.751,15