Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lev Bulgaria (BGN)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Lev Bulgaria (BGN)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 4.087,43 Lượng 147,94 3,70 %
109,00 Gram 3,95
3.390,22 Ounce 122,71
108.998 Kilo 3.945,18