Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 806,76 Lượng 14,85 1,88 %
21,514 Gram 0,40
669,15 Ounce 12,32
21.514 Kilo 395,96