Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 785,47 Lượng -16,69 -2,08 %
20,946 Gram -0,45
651,49 Ounce -13,85
20.946 Kilo -445,16