Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dinar Bahrain (BHD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 759,73 Lượng 157,75 26,75 %
20,259 Gram 4,21
630,14 Ounce 130,84
20.259 Kilo 4.206,69