Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Burundi (BIF)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Franc Burundi (BIF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 4.369.874 Lượng 47.948,32 1,11 %
116.530 Gram 1.278,62
3.624.487 Ounce 39.769,59
116.529.978 Kilo 1.278.621,92