Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Franc Burundi (BIF)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Franc Burundi (BIF)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 4.150.510 Lượng 1.321.221,99 48,28 %
110.680 Gram 35.232,59
3.442.541 Ounce 1.095.855,93
110.680.270 Kilo 35.232.586,38