Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 2.954,13 Lượng 90,58 3,14 %
78,777 Gram 2,42
2.450,23 Ounce 75,13
78.777 Kilo 2.415,50