Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.856,41 Lượng -235,89 -7,71 %
76,171 Gram -6,29
2.369,18 Ounce -195,66
76.171 Kilo -6.290,48