Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Đô la Brunei (BND)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.856,41 Lượng 723,60 34,43 %
76,171 Gram 19,30
2.369,18 Ounce 600,17
76.171 Kilo 19.296,04