Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Boliviano Bolivia (BOB)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Boliviano Bolivia (BOB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 14.699 Lượng 284,12 1,97 %
391,98 Gram 7,58
12.192 Ounce 235,66
391.976 Kilo 7.576,57