Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Boliviano Bolivia (BOB)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Boliviano Bolivia (BOB)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 13.871 Lượng 2.717,32 24,87 %
369,91 Gram 72,46
11.505 Ounce 2.253,82
369.906 Kilo 72.461,84