Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Real Brazil (BRL)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Real Brazil (BRL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 10.312 Lượng -1.117,24 -9,67 %
274,99 Gram -29,79
8.553,00 Ounce -926,66
274.985 Kilo -29.792,96