Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Đô la Bahamas (BSD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Đô la Bahamas (BSD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 2.081,55 Lượng -224,16 -9,72 %
55,508 Gram -5,98
1.726,49 Ounce -185,92
55.508 Kilo -5.977,53