Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Pula Botswana (BWP)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Pula Botswana (BWP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 26.896 Lượng 372,42 1,40 %
717,24 Gram 9,93
22.309 Ounce 308,89
717.238 Kilo 9.931,12